“Jika Proses Penswastaan Pasukan Liga Malaysia Gagal Dilaksanakan, Perlesenan FAM Tidak Diiktiraf Oleh AFC.” – Dato’ Windsor John

Selain dari isu tunggakan gaji pemain yang gagal dilunaskan oleh pasukan, antara topik yang hangat dibincangkan adalah berkenaan dengan isu penswastaan pasukan dalam Liga Malaysia. … Continue reading “Jika Proses Penswastaan Pasukan Liga Malaysia Gagal Dilaksanakan, Perlesenan FAM Tidak Diiktiraf Oleh AFC.” – Dato’ Windsor John